Mhmmmmmmh....(2)

UPDATE

Na de zomer dient eindelijk het Hoger Beroep in de zaak Beter Wonen vs. blogschrijver, nadat een eerdere zitting was afgelast. De rechters zaten klaar, maar de partijen wisten van niets. Foutje, bedankt! Als ze bij de inhoudelijke behandeling maar geen steken laten vallen.

Komt allen, want de vrijheid van meningsuiting is in het geding!

Rechtbank Amsterdam (aan het IJ), vrijdag 13 september, 13.30 uur.

Wij, m'n advocaat en ik, zijn er helemaal klaar voor. Een tipje van de sluier:

• De rechter heeft onterecht gezegd dat ik zou doorgaan met het schrijven van 'onrechtmatige stukjes'.

• De rechter heeft onterecht gezegd, zonder te bewijzen, dat ik de hand heb gehad in een website die mijn stukjes heeft doorgeplaatst.

• De rechter heeft selectief feiten aangehaald om tot zijn conclusie te komen.

• De rechter zeg ten onrechte dat ik heb geschreven dat het bestuur van Beter Wonen fraude heeft gepleegd.

• Ten onrechte heeft de voorzieningenrechter overwogen dat Beter Wonen c.s. aangetast zijn in hun eer en goede naam.

Deze rechter, mr. A.H. Schotman, heeft de oud-RvT ook al een vonnis bezorgd waar je grote vraagtekens bij kunt zetten. Daarover pas later, als het Hoger Beroep van de oud-RvT tegen het bestuur van Beter Wonen dient. Dat is op 1 november a.s., ook in Amsterdam.

Overigens heeft mr. A.H. Schotman mij ook nog veroordeeld tot extra dwangsommen op grond van zgn. onrechtmatige tweets.


Eerder bericht

Op 5 juli jl. heeft de rechtbank in Alkmaar vonnis gewezen in het kort geding dat het bestuur van woningbouwvereniging Beter Wonen te Wieringen had aangespannen tegen de schrijver van deze blog. Ik moest een rectificatie plaatsen en 1500 euro griffie- en proceskosten betalen.
Wat zal ik zeggen over het vonnis (PDF)?  Wat mag ik erover zeggen? Laat ik maar mijn mond houden tot het Hoger Beroep in deze merkwaardige zaak.

Lees wat/niet meer wat een getuige bij de zitting schrijft over dit vonnis!!!