Blogschrijver verliest: 1500 euro. BANG!

 !!! Steun blogschrijver en stort op Noodfonds: 
P 4737211 t.n.v. B. Lankester !!!

Op 5 juli jl. heeft de rechtbank in Alkmaar vonnis gewezen in het kort geding dat het bestuur van woningbouwvereniging Beter Wonen te Wieringen had aangespannen tegen de schrijver van deze blog. Ik moest een rectificatie plaatsen en 1500 euro griffie- en proceskosten betalen.

Wat zal ik zeggen over het vonnis (PDF)?  Leg mijn verweerschrift (PDF) ernaast en oordeelt u zelf.
Wat mag ik erover zeggen? Ik moet nu heel erg op mijn woorden passen, maar vooruit.


1. Ik heb nooit op deze blog gesuggereerd dat er sprake is van fraude bij Beter Wonen, zoals in de rectificatie staat. Alleen heb ik gezegd dat er sprake was van een onderzoek naar mogelijke fraude. Zo heeft het ministerie dat ook altijd geformuleerd.

2. Met de website doofpottengekraakt.com, waarop mijn stukken waren doorgeplaatst, heb ik nooit wat te maken gehad zoals de rechter suggereert. Lees hierover meer op de blog van een getuige bij de zitting. Ik dacht toch dat je in NL alleen veroordeeld kon worden als er bewezen is dat je iets wel hebt gedaan, en niet als je niet hebt kunnen aantonen  dat je iets niet hebt gedaan!

3. In een zitting van twee uur zijn alleen inhoudelijke vragen gesteld aan de blogschrijver, niet aan het bestuur van Beter Wonen, bv. over  de staat van (financieel) toezicht bij BW en transparantie naar de leden.

4. Ik heb Beter Wonen nooit bij naam genoemd en nooit namen en rugnummers van medewerkers vermeld.

5. Ik heb nooit gezegd dat ik door zal gaan met 'kruidige' stukjes over Beter Wonen, maar dat ik voortaan beweringen zal onderbouwen. Maar voorlopig zou ik helemaal niet op deze blog schrijven over Beter Wonen, heb ik tijdens de zitting gezegd. Helaas heeft dit vonnis mij van mening doen veranderen.

6. Uit het vonnis: 'In het midden latend of zij moeten bloeden, kan Lankester in het licht bezien van het vonnis van 26 februari 2010 - waarvan geen appel is ingesteld - moeilijk volhouden dat de voormalig Raad van Toezicht, waarvan Lankester deel uitmaakte, goed werk heeft geleverd.'

Let op: het vonnis van 26 februari 2010 is uitgesproken door dezelfde rechter. Destijds heeft de RvT geen appèl aangetekend, omdat zij van plan was terug te treden, moe van alle gedoe. In de zitting is overigens medegedeeld dat het vonnis van 26 februari 2010 alsnog ter sprake zal komen in een hoger beroep, dat de oud-RvT heeft aangetekend. Daarbij zal worden aangetoond dat de Raad van Toezicht wel degelijk bezig was met een juiste invulling van haar taken, daarin gesteund en bevestigd door CFV en ministerie. Ook zullen bewijzen worden overlegd van valsheid in geschrifte !

7. In het zittingsverslag blijft onvermeld dat het bestuur van Beter Wonen niet bereid is tot op een oplossing van het slepende probleem met de oud-RvT. Zowel op deze zitting als die van juli 2011 heeft het bestuur aangegeven daaraan niet mee te werken. Waarvan akte!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten