Oud-RvT versus Beter Wonen (zoveelste bedrijf)

Vandaag stond de oud-Raad van Toezicht van Woningbouwvereniging Beter Wonen Wieringen opnieuw in de rechtbank van Alkmaar tegenover Beter Wonen. De oud-RvT heeft nog steeds een flinke post aan niet-vergoede kosten openstaan, voortvloeiend uit een jarenlang geschil dat uiteindelijk door de oud-RvT is gewonnen.
Hierbij de verklaring die ik namens 4 oud-RvT-leden mocht afleggen.

******************************************************


Wieringen, 10 oktober 2018


Verklaring oud-leden RvT van Beter Wonen, Wieringen

Toen wij als Raad van Toezicht in 2009 in conflict kwamen met het bestuur van woningbouwvereniging Beter Wonen, wisten we niet in welke neerwaartse achtbaan wij terechtkwamen. Terwijl wij in onze aanpak van de problemen bij Beter Wonen volop gesteund werden door het verantwoordelijke ministerie, het Centraal Fonds Volkshuisvesting en de accountant van Beter Wonen, begon het bestuur van Beter Wonen een kort geding tegen ons.

Na het besluit van de voorzieningenrechter in februari 2010, waarin wij als Raad van Toezicht grotendeels in het ongelijk werd gesteld, kwamen wij volledig alleen te staan. Ook de Algemene Ledenvergadering, georkestreerd door het ons vijandige bestuur, keerde zich tegen ons. Wij konden onze toezichthoudende taak niet meer naar behoren uitoefenen en traden af.

Onze enige grote fout was dat, alvorens de eer aan onszelf te houden en af te treden, wij niet tegen deze voorziening in beroep zijn gegaan. Niet alleen was de voorzieningenrechter bij nader inzien buiten het ding getreden, hij was ook nog eens op het verkeerde been gezet omdat het bestuur had geknoeid met notulen. De Algemene Ledenvergadering had in het geheel niet om mediation verzocht. Het strekte ons in onze visie dat wij te maken hadden met een frauderend bestuur (uiteraard hebben wij bewijzen van deze fraude, en ook van zeker nog één ander geval).

Na ons aftreden in maart 2010 wilden wij alles netjes afhandelen met Beter Wonen en met name onze kosten en vergoedingen declareren. Zowel een minderheid van het bestuur van Beter Wonen als het ministerie was van mening dat wij volledig gecompenseerd dienden te worden. De meerderheid van het bestuur van Beter Wonen bleef echter op ramkoers met de oud-raad van toezicht en hield deze schadeloosstelling tegen. Het heeft ons jaren gekost om, voor eigen risico, deze schadeloosstelling juridisch af te dwingen. Met succes, in 2014 stelde het Hof in Amsterdam ons in het gelijk.

Een unieke zaak in Nederland. Eindelijk was er een raad van toezicht die ingreep bij een woningcorporatie. En met een unieke uitkomst: eindelijk werd de onafhankelijke positie van toezichthouders door een rechter met zoveel woorden erkend. De uitspraak stelde ons maar deels tevreden. Ook met deze rechtszaken in eerste en tweede termijn waren weer hoge kosten gemoeid die wij als voormalig orgaan van Beter Wonen zelf hadden gedragen: reden waarom wij nu weer in deze zaal staan.

In de achterliggende negen jaar en tot op heden zijn wij als oud-RvT stelselmatig vijandig en rancuneus benaderd door Beter Wonen. Door dezelfde frauderende bestuursleden maar ook door onze opvolgers, toezichthouders die er deels niet rechtmatig zaten en bovendien duidelijk banden hadden met hetzelfde bestuur en hun partij kozen. Schoon schip maken was en blijft moeilijk bij Beter Wonen. Ook bij de huidige samenstelling van bestuur en toezichthouders zijn kritische kanttekeningen te maken. En dat een duur en kritisch rapport over een deel van het frauderende bestuur tot op heden niet openbaar is en de leden daar geen kennis van hebben kunnen nemen, spreekt ook boekdelen. Maar gelukkig is dat alles ons pakkie-an niet meer.

Dit geschil is dat wel. Excuses maken aan en schoon schip maken met de oud-RvT blijft onmogelijk voor Beter Wonen. Liever procederen op kosten van huurders dan erkennen dat ons als oud-RvT eigenlijk niets te verwijten valt. Wij wilden, na in 2014 in het gelijk te zijn gesteld door het Hof in Amsterdam, met Beter Wonen een oplossing vinden voor alle extra kosten die wij uit eigen portemonnee hebben betaald. Zonder tussenkomst  van rechters en advocaten. Maar zie: weer werd een advocaat op ons dak gestuurd, met als gevolg dat de kostenteller ook bij ons weer is gaan lopen. Om nog maar niet te spreken van alle emotionele schade die dit opnieuw bij ons persoonlijk en in privékring teweeg brengt.

Had Beter Wonen in 2010 alles netjes afgerond, dan was de woningbouwvereniging een veelvoud aan kosten bespaard van het bedrag dat wij hier nu vorderen. In redelijkheid gemaakte kosten vergoeden die gemaakt moesten worden om in redelijkheid gemaakte kosten en uren in onze taak als raad van Toezicht vergoed te krijgen, dat is het enige dat wij vroegen en nog steeds vragen. Maar nu wel met een bescheiden vergoeding van alle uren die wij door de jaren heen met al dit geprocedeer hebben moeten maken.

Het zou Beter Wonen als maatschappelijke onderneming sieren als zij alsnog toezegt om ons volledig te compenseren in plaats van te persisteren in juridische steekspelen. En anders hopen wij dat u, meneer de rechter, dat besluit neemt. In het belang van alle onafhankelijke toezichthouders in Nederland en van ons, als oud-toezichthouders en klokkenluiders, in het bijzonder.

Henk van Eerden
Francis Scheerstra
Nils Luyt
Bart Lankester

Oud-leden RvT Beter Wonen 2009-2010


Geen opmerkingen:

Een reactie posten