Oud-RvT Beter Wonen weer naar de rechter om gelijk te halen?

De oud-raad van toezicht van woningbouwvereniging Beter Wonen op Wieringen, waar ik deel van uitmaakte, heeft nog zo’n 18.000 euro te goed van Beter Wonen. Daarnaast heb ik zelf nog circa 2000 euro te goed wegens de rechtszaken die Beter Wonen om reden van deze blog heeft gevoerd.

Na viereneenhalf jaar strijd en vijf gewonnen rechtszaken tegen Beter Wonen is de woningbouwvereniging nog steeds niet in staat de oud-raad van toezicht volledig schadeloos te stellen. De vereniging is al tonnen achterop geraakt met kansloze procedures. Nu dreigt weer een rechtszaak, want we zijn van plan om weer ons gelijk te halen.

Om uit de impasse te komen en onnodige kosten voor de vereniging te voorkomen, had de oud-RvT de huidige raad van toezicht benaderd. Dat deze heren niet onafhankelijk zijn en uit de koker kwamen van het bestuur in samenwerking met bureau Atrivé, wisten we allang. Maar ja, we dachten even dat ze alsnog tot het inzicht zouden komen dat de oud-RvT altijd integer en in het belang van Beter Wonen heeft gehandeld.
Niets van dat al. In plaats daarvan kregen we een mail waarin gesuggereerd wordt dat wij onjuiste informatie hebben verschaft over de schade die wij hebben geleden.

Inmiddels heeft ons informatie bereikt waaruit blijkt dat u met (naam advocatenbureau) een nadere afspraak heeft gemaakt, op grond waarvan een belangrijk deel van het factuurbedrag niet is voldaan. Beter Wonen heeft u derhalve een te hoog bedrag aan advocaatkosten vergoed.

De oud-RvT wordt dus beschuldigd van malversaties, is de conclusie, zonder dat daar een splinter bewijs voor wordt aangedragen. Dat kun je dus laster noemen.
Wij kunnen alle schade die wij hebben geleden hebben tot op de euro nauwkeurig verantwoorden. Alleen zullen we dat niet meer doen bij deze onbetrouwbare sujetten, maar eventueel bij een onafhankelijke bemiddelaar, en als dat niets oplost bij de rechter. Opnieuw dreigt volkshuisvestelijk vermogen bij Beter Wonen verloren te gaan. Maar ditmaal met hulp van de raad van toezicht.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten