De Luxe Slijpsteen voor de geest

Als zelfs de NRC Ombudsman braaf-kritisch schrijft over zijn eigen krant, ga ik mij ernstig zorgen maken over de scherpte van deze ‘Slijpsteen voor de geest’ (of is die slogan van de krant inmiddels bij het grofvuil gezet?) Sjoerd de Jong (NRC, 2/3 juni) blafte wel – hij vond de bijlage De Luxe bij de weekendkrant van 26/27 mei op het commerciële randje – maar echt bijten wilde hij niet. De Jong hield het erop dat er weinig nieuws in de krant stond, waardoor de bijlage extra opviel.
Vorige week stuurde ik een briefje naar de krant over hetzelfde onderwerp. Het werd niet geplaatst maar doorgestuurd naar de hoofdredactie, want de opinieredactie oordeelde  dat het ging over het ‘beleid’. Ik dacht toch echt dat ik het over de inhoud had. Dat daar ook beleid aan te pas komt, lijkt me evident. Een serieuze krant maken is immers niet een anarchistisch tijdverdrijf.

Oordeelt u zelf: Mijn lijfcourant wordt tegenwoordig geleid door een commercieel baasje. NRC Handelsblad komt af en toe met een extra weekendbijlage, getiteld ‘De Luxe’. Een glossie, heet zoiets in tijdschriftenjargon.  Gastredacteur is BMW-ontwerper Adrian van Hooydonk. Die zorgt ervoor dat 64 pagina’s lang de heilige koe ongegeneerd mag loeien. Ik kan de pagina’s bijna niet omslaan, zo kleverig zijn ze. Alsof ze zijn gedrenkt in een van de champagnes die in het blad worden aangeprezen. Snel mieter ik deze reclamekrant in de oudpapierbak. Daarna sla ik het hoofdkatern open. Een grote BMW-advertentie vult pagina 2/3. Peter Vandermeersch nomineer ik voor Reclameman 2012.

In een soortement van koppelverkoop die huis-aan-huisbladen ook hanteren, kreeg BMW een grote advertentie op de ‘koninginnepagina’s’ van de krant toebedeeld. De Jong verklapte dat BMW eigenlijk in het magazine zou adverteren, maar dat het autobedrijf pas toehapte toen De Luxe al op de persen lag.
Van een krant als NRC Handelsblad verwacht ik als laatste dat zij belangrijke openingspagina’s commercieel te grabbel gooit. Kennelijk moest de inhoud hier wijken voor de lucratieve reclameboodschap.
Mijn eerste brief is in de hoofdredactionele doofpot verdwenen. Ben reuze benieuwd of deze wel wordt geplaatst. Nou, twee keer mis...

Geachte heer Lankester,
 

Hartelijk dank voor de toezending van uw brief. Wij moeten u echter berichten dat wij deze niet zullen plaatsen. Onze voorkeur is uitgegaan naar andere bijdragen die inhoudelijk reageren op artikelen in de krant.

Wij hebben uw e-mail ook naar de hoofdredactie doorgezonden. Dit slechts ter informatie, aangezien u, als communicatiedeskundige bekend met het fenomeen reclame, het hoofdredactionele antwoord over het belang hiervan voor NRC Handelsblad eerder heeft ontvangen.
Het spijt ons u niet anders te kunnen berichten.
 

Met vriendelijke groet,
Redactie Opinie
NRC Handelsblad

Geen opmerkingen:

Een reactie posten