Noodfonds voor oud-toezichthouders

Unieke zaak in Nederland! Oud-toezichthouders woningcorporatie Beter Wonen Wieringen moeten ten onrechte financieel bloeden, terwijl ze goed werk deden en ernstig tegengewerkt werden door het bestuur van Beter Wonen. Al meer dan tien jaar is bij deze vereniging geen sprake van serieus toezicht.

In februari heeft de rechter in Alkmaar - op basis van aantoonbaar vervalst bewijsmateriaal en niet gehinderd door veel kennis van toezichthouden - bepaald dat de oud-RvT zelf de advocaatkosten moeten betalen, die zij moesten maken om zich te verweren in een juridische procedure die door het bestuur van Beter Wonen was aangespannen. Ook de bescheiden vergoeding (ca. 20 euro/uur) voor de honderden uren die zij hebben verricht voor deze vereniging, vindt de rechter misplaatst.

Corporatie-toezichthouders: stort allen 20 euro!

Een bizarre zaak, met een bizar vonnis dat met succes kan worden aangevochten. Alleen, als je al 20.000 euro achterop bent, kun je die kosten niet meer dragen. Het bestuur heeft daarentegen een goed gevulde kas met huurpenningen achter de hand.

Datzelfde bestuur heeft overigens ook een aantal kritische leden eruit heeft gegooid, zodat zij de komende Algemene Ledenvergadering (juni  2012) niet kunnen bijwonen om daar een pleidooi te houden om de oud-RvT schadeloos te stellen.

De hele sector (Aedes, VTW, CFV, minister) weet  van dit onrecht, maar steekt tot nog toe haar kop in het zand. Overal lopen toezichthouders de kantjes ervan af en komen ze er ongestraft mee weg. Deze toezichthouders deden juist wel hun werk en worden genadeloos gestraft.

Daarom deze oproep aan alle collega's in de corporatiewereld: toon je solidariteit en stort vandaag 20 euro (mag zeker ook meer!) op rek. 4737211 t.n.v. B. Lankester onder vermelding van Noodfonds. Voor een succesrijk hoger beroep, voor het goede toezichtdoel.

Stuur deze link door via Twitter, Mail en Facebook!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten