(17) Oud-toezichthouders moeten bloeden... en een ambtenaar werd bedreigd!

Laster en leugens gingen hand in bij de kleine woningbouwvereniging in Noord-Holland, waar toezichthouders nu moeten bloeden. De twee besturen, van de woningbouwvereniging èn van de huurdersvereniging, hadden elkaar daarin helemaal gevonden. Iedereen kwam aan de beurt. Iedereen die het waagde onverkwikkelijke zaken bij de vereniging aan de kaak te stellen.
Het Centraal Fonds Volkshuisvesting, door de minister aangesteld om corporaties te controleren, werd ervan verdacht onder één hoedje te spelen met de toenmalige raad van toezicht. Het is maar wat je onder dat hoedje verstaat. Waarom zouden de toezichthouders, amper een half jaar in functie, niet bij het CFV te rade mogen gaan om de onmogelijkheid van toezicht houden bij deze woningbouwvereniging te bespreken?
De voorzitter van de vereniging pikte dat niet. Hij stuurde een mailtje aan de districtsadviseur van het CFV met de niet mis te verstane woorden:

‘In een vorige mail heb ik u al gevraagd wat uw rol was in het handelen van de RvT. Het is mij nu duidelijk dat u daar een heel belangrijke rol bij gespeeld heeft en dat de RvT zich daardoor heel sterk vond staan in haar, in strijd met het verenigingsrecht en de statuten van Beter Wonen, handelen. U heeft hiermee de belangen van de vereniging Beter Wonen zeer geschaad en ben ik van mening dat u zich in uw ambt als ambtenaar van het CFV onbehoorlijk hebt gedragen. A.s vrijdag is de dag des oordeels en zal blijken of de ALV achter de RvT gaat staan of achter het bestuur. U begrijpt dat een van de twee niet kan blijven. Als de keuze van de ALV bij het bestuur is, dan zullen wij zeker op uw handelen terugkomen en in overleg met onze juriste bekijken welke juridische maatregelen wij tegen u kunnen nemen.’

Pure bedreiging van een ambtenaar in fuctie. Deze mail is overigens ook om een andere reden opvallend. De ‘dag des oordeels’ was namelijk de ledenvergadering die de raad van toezicht had tegengehouden, omdat hij op niet-correcte wijze was uitgeroepen (zie dl. 11). De voorzitter liet hier blijken wat zijn ware bedoeling met deze vergadering was: zo snel mogelijk van de raad van toezicht afkomen. Was hij maar zo ruiterlijk naar de rechter geweest...
Ook het ministerie werd slachtoffer van de leugencarroussel. Dat zou stiekem van de vereniging een stichting willen maken, riep het bestuur. In alle gesprekken die de oud-toezichthouders met het ministerie hadden gevoerd, was dat echter nooit aan de orde geweest.
De toon was evenwel gezet. Het ministerie kon pas achteraf de nonsens ontzenuwen en dat bericht bleef buiten bereik van de rechter. De moraal van dit verhaal: de brutaalsten hebben niet alleen de halve wereld maar ook de hele woningbouwvereniging.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten