Aan de Tweede Kamer - Help! (2)

De oud-toezichthouders van de kleine woningbouwvereniging die financieel zwaar moeten bloeden, hebben een brief geschreven aan de Tweede Kamer, als antwoord op een brief van de  minister. Wat je al niet moet doen, en inmiddels al twee jaar lang, om een onterechte last van je schouders te krijgen... (zucht)

(Deel 2)

Al 10 jaar geen toezicht
De malaise bij Beter Wonen kan voor een belangrijk deel worden verklaard uit het feit dat al meer dan tien jaar, en vermoedelijk nog langer, geen adequaat intern toezicht wordt gehouden. Onze voorgangers hielden nauwelijks serieus toezicht (zie twee rapporten), wij wilden graag maar kònden het niet door tegenwerking van het bestuur en sinds ons aftreden (maart 2010!)  is er helemaal geen sprake meer van een officieel toezichthoudend orgaan. Dat is ook meermalen bevestigd door het ministerie!

Het bestuur heeft geen aanstalten gemaakt om het intern toezicht te herstellen, hetgeen gezien de historie niet verrassend mag heten. Wij rekenen het de minister aan dat zij dit telkenmale op z’n beloop heeft gelaten, terwijl wij in maart 2010 – bij ons aftreden - toch uitdrukkelijk de noodklok hebben geluid over de situatie bij Beter Wonen.

In dat verband mag ook niet onvermeld blijven dat nadien zowel WWI als het CFV met een ‘pseudo-RvT’ heeft samengewerkt. En dat terwijl de pseudo-RvT, zoals de minister meermaals heeft aangegeven, geen officiële status heeft!

Vereniging functioneert niet
De minister legt voortdurend de verantwoordelijkheid neer bij de ledenvergadering, in navolging van de rechter. Echter, de vereniging functioneert niet. Ledenvergaderingen worden niet of nauwelijks gehouden, en als ze al gehouden worden ontbreken vaak stukken, zijn stemmingen dubieus en legt het bestuur onvoldoende rekenschap af.  Ook een kritisch forensisch rapport wordt, met medeweten van het ministerie, nog steeds ‘onder de pet’ gehouden zodat de leden er geen kennis van kunnen nemen. Hoe kunnen de leden beslissen als ze niet ingelicht worden?

Bovendien zijn recentelijk een aantal kritische leden, alsmede de oud-toezichthouders, zonder pardon uit de vereniging gezet. Alleen bij de rechter zullen ze dat lidmaatschap kunnen terugkrijgen, want er is geen raad van toezicht om bezwaar aan te tekenen. Puur machtsmisbruik derhalve door het bestuur van Beter Wonen. Volgende maand is er een ALV en zullen de geschorste leden niet hun stem kunnen laten horen.

(wordt vervolgd)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten