Aan de Tweede Kamer - Help! (3)

De oud-toezichthouders van de kleine woningbouwvereniging die financieel zwaar moeten bloeden, hebben een brief geschreven aan de Tweede Kamer, als antwoord op een brief van de minister. Wat je al niet moet doen, en inmiddels al twee jaar lang, om een onterechte last van je schouders te krijgen... (zucht)

(Deel 3) 
 
Alarmbrief van oud-staatssecretaris
Ook legt het bestuur besluiten van de ALV simpelweg naast zich neer, zoals de vorming van een commissie van goede diensten die door oud-staatssecretaris dhr. D. Tommel zou worden ingesteld. De minister heeft in een eerdere brief aan de Tweede Kamer verklaard de resultaten van deze commissie van goede diensten te zullen afwachten.

Dat wordt lang wachten, want uit een brief van dhr. Tommel (zie bijlage) aan het bestuur van Beter Wonen blijkt dat die commissie er door toedoen van het bestuur niet komt. Dhr. Tommel schat de situatie bij Beter Wonen bovendien als zeer ernstig in. Enkele citaten:
• ‘Meerdere jaren is er geen wettelijk vereist intern toezichtorgaan’
• ‘De ALV kan die rol formeel noch materieel vervullen’
• ‘Bestuur schorst kritische leden en maakt hen monddood’
• ‘Zeer kritisch rapport over de administratieve organisatie van Beter Wonen’
• ‘Grote langdurige conflicten bij Beter Wonen..., een situatie die de ALV ertoe bracht om een commissie van goede diensten in het leven te roepen’ (die door het bestuur is gefrustreerd).

Dhr. Tommel schrijft tot slot dat hij de minister over al deze misstanden zal informeren. Wij gaan ervan uit dat hij dit ook heeft gedaan. Overigens heeft Dhr. Tommel zelf ook verhinderd dat de ALV haar rol kan vervullen, door de leden niet direct te informeren over het afblazen van de commissie van goede diensten.

De vraag is: Waarom heeft de minister de Kamer niet ingelicht over deze brief, die zeer saillante informatie bevat? Ook zijn wij benieuwd waarom de minister de inhoud van deze brief niet in haar antwoord aan de Kamer heeft betrokken en zij daarentegen Beter Wonen nog verschillende kansen heeft gegeven om orde op zaken te stellen via een Algemene Ledenvergadering, terwijl uit diverse bronnen blijkt dat de vereniging niet naar behoren kan functioneren.


Kongsi bestuur Beter Wonen en bestuur Huurdersbelangenvereniging
Opvallend is dat de commissie van goede diensten er mede niet gekomen is door toedoen van de Huurdersbelangenvereniging(HBV). Aldus dezelfde brief van Tommel. Daarbij past een belangrijke nuance. Het is het bestuur van de HBV dat hier wordt bedoeld. De vereniging HBV is in dezen niet geconsulteerd.

De kongsi tussen deze twee besturen heeft voor veel ellende gezorgd. Wij noemen allereerst het uitroepen van de onrechtmatige ALV van 18 december 2009, die uitsluitend tot doel had de ‘lastige’ RvT weg te krijgen (een email van de voorzitter van Beter Wonen is in ons bezit). Ook heeft deze kongsi verhinderd dat er een fatsoenlijke afwikkeling kwam met ons als oud-RvT. Dat is ook benadrukt door de oud-penningmeester van Beter Wonen, die inmiddels al negen maanden geleden is opgestapt. In datzelfde gesprek heeft hij tevens verteld dat hij een verbetering in de statuten wilde doorvoeren die het intern toezicht ten goede kwam. Ook dat stuitte op een ‘nee’ van de huidige twee bestuurders en het bestuur van de HBV.

Cruciale vraag: hoe kan het bestuur van de HBV deze belangrijke zaken tegenhouden, terwijl zij helemaal niet in de positie is om dat te doen? Kennelijk kan dat omdat het bestuur van Beter Wonen hen daartoe de gelegenheid biedt. De gijzeling van de vereniging Beter Wonen komt dus eigenlijk voor rekening van twee besturen. Ook dat kan de minister niet zijn ontgaan.

(wordt vervolgd)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten