(12) Oud-toezichthouders moeten bloeden... en wie lag er nu eigenlijk op ramkoers?

‘Zo,’ zei de rechter en hij keek de vertegenwoordigers van beide partijen eens onderzoekend aan. Op deze eerste maandag van het nieuwe jaar had hij er overduidelijk weinig zin in. En al helemaal niet in dat gelazer bij de kleine woningbouwvereniging in Noord-Holland, waar de oud-toezichthouders nu financieel moeten bloeden.
De raad van toezicht kon dat gevoel van harte onderschrijven. Wat doen we hier eigenlijk? Er lag immers een afspraak met het bestuur om te praten. En daarna zouden de leden zich over de toestand moeten buigen. Maar het bestuur koos voor de rechter, een regelrechte overval bij klaarlichte dag. Ze lagen op ramkoers, zou je kunnen zeggen.
Hé, ‘ramkoers’, dat was uitgerekend wat het bestuur de toezichthouders verweet! En de rechter sloot zich daar opvallend snel bij aan, want daardoor had hij des te meer reden om partijen op te roepen tot verzoening. Een oplossing die onder rechters erg in de mode schijnt te zijn, als oplossing voor de hoge werkdruk. De rechter vergat even dat het al een half jaar hommeles was binnen de vereniging.
Wat verstaan we eigenlijk onder een ramkoers? Van Dale omschrijft het als het ‘aansturen op een confrontatie’. Goed, nog even recapituleren dan.

• De raad van toezicht kreeg geen informatie;
• De raad van toezicht mocht het pand niet meer in;
• De raad van toezicht zag correspondentie door het bestuur gelekt;
• De raad van toezicht werd met medeweten van het bestuur belasterd door het bestuur van de huurdersbelangenvereniging;
• De raad van toezicht werd overvallen door een illegale ledenvergadering, in samenspel met het HBV-bestuur.

Vervolgens deed een raad van toezicht datgene wat elke raad van toezicht zou moeten doen: zij nodigde de voorzitter van het bestuur uit voor tekst en uitleg. De voorzitter, op papier de eerst aan te spreken persoon en in de praktijk ook de eerst verantwoordelijke in woord en gebaar, gaf daar geen gehoor aan. Een schorsing werd daarmee onvermijdelijk. Een kwestie van actie en reactie.
Ergo, de ramkoers werd dus al ver voor de rechtszaak ingezet. Maar niet door de raad van toezicht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten