(3) Oud-toezichthouders moeten bloeden... en iedereen duikt weg!

‘Jullie zijn goed bezig jongens!’ Van alle kanten kregen ze lof toegezwaaid, de oud-toezichthouders die bij de kleine woningbouwvereniging in Noord-Holland orde op zaken wilden stellen. Ook op de cursussen waar ze naartoe gingen, kregen ze veelvuldig te horen dat ze op de goede weg waren.
Ferme taal werd er gebezigd over de bestuurlijke gang van zaken:

• ‘De bezem moet er doorheen, en gauw!’
• ‘Eén grote aanklacht tegen de governance-regels’
• ‘Zonnekoninggedrag, Rochdale in het klein’
• ‘Ik heb nog nooit zo’n bijzondere vereniging gezien’
• ‘Te gek voor woorden’

Het ministerie van BZK, het Centraal Fonds Volkshuisvesting, de huisaccountant Deloitte: iedereen was van mening dat het zo niet langer kon.
Een serieuze steun in de rug, zo voelde dat voor de oud-toezichthouders. Maar toen ze probeerde daadwerkelijk in te grijpen – het bestuur was namelijk niet van plan serieus toezicht toe te laten – doken alle criticasters terug in hun hok. De steun in de rug had opeens veel meer weg van een dolksteek.
En nu de curieuze uitspraak van de rechter er ligt (daarover later meer) kunnen alle betrokkenen zich daar handig achter verschuilen. Dat de oud-toezichthouders die hun werk hebben gedaan, nu financieel moeten bloeden, vinden ze allemaal erg, dat wel:

• ‘Triest voor jullie, jongens’
• Jammer dat het zo gelopen is’
• Dit hebben jullie niet verdiend’

In oorlogstijd leer je je medestanders kennen. Om ze te tellen heb je in dit geval niet eens één hand nodig. Ook de corporatiesector kan een heel stevige bezem gebruiken. En gauw!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten