(9) Oud-toezichthouders moeten bloeden... en het handjeklap gaat door!

Het bestuur van de kleine woningbouwvereniging in Noord-Holland waar de oud-toezichthouders nu financieel bloeden, weet zich van de nodige externe steun verzekerd. Allereerst zijn er de oud-gemeenteraadsleden die op de algemene ledenvergadering steevast hun stem laten gelden ten gunste van het bestuur (en ten nadele van de oud-raad van toezicht, zie dl. 8).
Zij krijgen bijval van allerlei aannemers en andere toeleveranciers die door de woningbouwvereniging worden ingeschakeld. Ook zij kunnen  zomaar lid worden. Een kwestie van dienst en wederdienst, lijkt hier de regel.
Zijn trouwste bondgenoot vindt het bestuur van de woningbouwvereniging evenwel in het bestuur van de huurdersbelangenvereniging (HBV). Twee besturen op één kussen, in dit geval gaat dat wonderwel goed.
De HBV telt 300 leden, die samen een kwart vertegenwoordigen van alle huurders van de woningbouwvereniging. Net als bij de woningbouw-vereniging zelf weten de leden van de HBV niet of nauwelijks wat hun bestuur in hun naam aan activiteiten ontplooit. Dat een aantal van die activiteiten nauwelijks het daglicht kan verdragen, daar hebben ze helemaal geen benul van.
Het bestuur van de HBV vindt dat ze in alle beleidszaken van de woningbouwvereniging een stem dienen te hebben. Zonder mandaat van de 300 leden, die op hun beurt maar een kwart van de huurders vertegen-
woordigen. Waar ontlenen zij deze bijzondere machtspositie aan? Aan een omstreden contract dat zij met de woningbouwvereniging hebben gesloten. Een één-tweetje met een inkoppertje, om in voetbaltermen te spreken.
Zo kan het dus gebeuren dat ‘op advies van het bestuur van de HBV’ belangrijke besluiten zijn geblokkeerd:

• verbetering van het interne toezicht;
• een financiële oplossing voor de oud-RvT;
• een benoeming van een commissie van goede diensten.

Allemaal zinnige en redelijke zaken die iedere respectabele corporatie in deze omstandigheden zou hebben omarmd. Maar niet deze woning-
bouwvereniging. Alles wat met toezicht en externe toetsing vandoen heeft, is hier uitgebannen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten