(6) Oud-toezichthouders moeten bloeden... en miljoenen vloeiden weg!

De leden van de kleine woningbouwvereniging in Noord-Holland, waar de oud-toezichthouders financieel moeten bloeden, weten niet precies wat er met hun verenigingsgeld gebeurt. Niemand die hun dat uitlegt. Het bestuur niet. De raad van toezicht niet, want die is er niet. En de accountant niet, want die legt verantwoording af aan de raad van toezicht die er niet is.
De afgelopen tien jaar is er bij de woningbouwvereniging zeker 2,5 miljoen euro onnodig uitgegeven. Dat bedrag valt weliswaar in het niet bij wat er bij de grote corporatie-affaires in het geding is, maar voor deze woningbouw-vereniging is het een hele hoop geld. Omgerekend naar Vestia-begrippen gaat het opeens over 150 miljoen euro! De Tweede Kamer zou op haar achterste benen staan. En minister Spies zou meteen het bestuur en de raad van toezicht op het matje roepen.
2,5 miljoen, waar is dat allemaal heengegaan? Allereerst aan de interim-kracht die in tien jaar tijd één miljoen euro te veel heeft ontvangen. Ook bij een grondtransactie heeft de vereniging zomaar 250.000 euro te veel betaald. Een architect heeft 100.000 euro opgestreken voor een nieuwbouwproject dat nooit is uitgevoerd. Voorts zijn er verschillende onderzoeksrapporten verschenen over het handelen van het bestuur die alles bij elkaar 500.000 euro hebben gekost. Als bij het eerste kritische rapport het bestuur de eer aan zichzelf had gehouden, had dat zeker vier ton gescheeld. Tel daar onnodige bestuurskosten, advieskosten en juridische kosten bij – jaarlijks  al gauw 100.000 euro – en de optelsomsom is nog aan de voorzichtige kant ook. En dan is de rente over dat bedrag nog niet eens meegerekend!
Volkshuisvestelijk vermogen, opgebracht door huurders/leden, dat zomaar is weggevloeid. In plaats daarvan had een kwart van het woningbestand grondig gerenoveerd kunnen worden. Om een vergelijkinkje te maken...
De oud-toezichthouders hadden graag wat aan deze spilzucht willen doen. Maar ze kregen er de kans niet voor.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten